Stabiele financiën en passende zorg voor iedereen

Dat is de missie van Lusius. De naam is afgeleid van het Latijnse woord “Lux”, dat licht betekent. Licht is wat Lusius tracht te brengen als mensen in een donkere situatie zitten. Dit wordt gedaan aan de hand van;

Beschermingsbewind
Mentorschap
Curatele

Er is vaak al veel gebeurd voordat Lusius in beeld komt. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor diens omgeving. Onzekerheid, financiële instabiliteit en onrust weer ombuigen naar een constructieve en leefbare leefsituatie is het uitgangspunt. Daar waar het kan de zelfredzaamheid weer vergroten en het toekomstperspectief verbeteren. Lusius heeft oog voor de mens achter de problematiek en met de aanwezige kennis en ervaring zal Lusius voor een stukje verlichting kunnen zorgen.

Wie zit achter Lusius

Mijn naam is Jason Félix Lusia. Voordat ik Lusius oprichtte, had ik reeds 22 jaar werkervaring binnen het sociaal financieel domein. De eerste 7 jaar bij een gerechtsdeurwaarderskantoor en de laatste 15 bij een GGZ instelling op een afdeling waar materiele en  juridische dienstverlening werd geboden. Door deze ervaringen heb ik de praktijk van het sociaal financieel domein vanuit verschillende perspectieven mogen ervaren. Tijdens mijn loopbaan was de snel groeiende schuldenproblematiek opvallend. De snelgroeiende schuldenproblematiek insinueerde iets anders dan alleen een individu dat niet met geld kon omgaan. Het probleem ontwikkelde zich tot een sociaal feit, waar wij als samenleving maar geen grip op lijken te krijgen en bestaande oplossingen niet meer effectief zijn. 

Gelukkig is er een groeiende bewustwording dat de samenleving anders georganiseerd moet gaan worden. Haalbare oplossingen zodat een ieder tot zijn recht kan komen in de samenleving. In de tussentijd moeten wij ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren onder ons er niet alleen voor komen te staan. 

Ik doe het op mijn manier door mijn kennis en vaardigheden in te zetten voor financiële stabiliteit en passende zorg voor iedereen.  Het is een positie die goed aansluit bij mij als persoon.   

Opkomen voor anderen zit in mijn DNA. Dit uitte zich vroeger al op het schoolplein. Later als militair in het voormalig Joegoslavië tot aan mijn laatste betrekking als teamcoach. Het is altijd mijn sterkste drijfveer geweest. Als beschermingsbewindvoerder, mentor en curator komt deze drijfveer geheel tot zijn recht. Ik kan doen wat ik hoor te doen, terwijl ik er voldoening uit haal en tegelijkertijd een maatschappelijk bijdrage kan leveren. 

Lusius

Financiële zaken en het vermogen 

Persoonlijke belangen met betrekking tot verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding

Wettelijke vertegenwoordiger in financiële en persoonlijke belangen