Curatele

Van de drie beschermingsmaatregelen is curatele de meest zware en complete maatregel. De curandus (onder curatele gestelde) verliest zijn handelingsbekwaamheid en heeft voor elke handeling en beslissing de toestemming nodig van de curator. Dit gaat om zowel financiĆ«le zaken als voor persoonlijke (verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling) zaken. De curandus wordt in het openbare curatele- en bewindregister opgenomen en er vindt een vermelding plaats in de Staatscourant . Over het leefgeld mag de curandus zelf beslissen. Het proces verloopt hetzelfde als bij bewindvoering en mentorschap.