Mentorschap​

Hierbij gaat het om persoonlijke zaken met betrekking tot behandeling, verpleging, verzorging en/of begeleiding. De mentor voert namens zijn klant de regie over genoemde zaken. 

Mentortaken

 • Vertrouwensband met klant creĂ«ren en onderhouden
 • Samen onderzoeken wat er moet gebeuren bij overlijden
 • Persoonlijke wensen als leidraad nemen m.b.t. zorgverlening
 • Het respecteren van religieuze/levensovertuiging en
  culturele achtergrond
 • Het informeren van belanghebbenden en zorgverleners
 • Contactfrequentie 1x in de 2 maanden. Indien nodig 1x per maand. 
 • Toezicht houden en het controleren van de kwaliteit zorg-
  en hulpverlening
 • Beslissen over en/of instemmen met zorgplannen

Geen mentor taken

 • Echtscheidingsverzoek indienen
 • Kind laten erkennen
 • Donorregistratie doen
 • Euthanasieverklaring opstellen
 • Testament maken
 • Beslissing nemen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis