Beschermingsbewind

Beschermingsbewind gaat over financiële zaken en vermogen. Hier krijgt de bewindvoerder zeggenschap over. Het doel is om rust en stabiliteit te creëren en de financiële situatie te verbeteren. Hieronder staat een opsomming van de gewone werkzaamheden en de extra werkzaamheden.

Gewone werkzaamheden

 • Openen van beheer- en indien nodig leefgeldrekening
 • Opstellen boedelbeschrijving
 • Opstellen budgetplan
 • Betalingen volgens het budgetplan doen via de beheerrekening
 • Afsluiten van verzekeringen
 • Toeslagen belastingdienst aanvragen
 • Jaarlijkse belastingaangifte box 1
 • Ziektekosten declareren
 • Verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting
 • Post afhandelen en doorzenden
 • Telefonisch spreekuur contact organiseren
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers
 • Contacten onderhouden met alle betrokken partijen
 • Contact onderhouden met klant
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan klant en rechtbank

Extra werkzaamheden

 • Belastingaangifte meerdere jaren
 • Voorbereiding aanvraag schuldhulpverlening
 • Zittingen bijwonen
 • Andere zittingen
 • Aangifte diefstal en/of mishandeling
 • Gesprek UWV of de gemeente bijwonen
 • Ontruiming van de woning